Mae gan y Gronfa Talent Ddigidol £100,000 i gefnogi’r  Diwydiannau Creadigol yng Nghymru .  Drwy Creative Skillset  Cymru fydd modd i gwmnïau a gweithwyr  llawrydd proffesiynol gael cymorth i fynd i’r afael a gofynion hyfforddiant unigryw.

Mae cwmnïau sydd wedi ei lleoli yng Ngorllewin Cymru, Y Cymoedd, neu Ogledd Orllewin Cymru, neu sy’n cyflogi pobl sydd yn byw yn yr ardaloedd hynny, ym meysydd teledu, ffilm, animeiddio, gemau, effeithiau gweledol, cyhoeddi, hysbysebu a chyfathrebu darllediadau marchnata yn gallu gwneud cais am hyd at £10,000 i ddatblygu sgiliau i greu cynnyrch a gwasanaethau newydd ar gyfer llwyfannau digidol a marchnadoedd rhyngwladol.

Bydd cyfle i wneud cais i’r gronfa ar ddydd Llun olaf o bob mis.  Dyddiad cau cyflwyno cais ar hyn o bryd yw 12 o’r gloch ddydd Llun 28ain Ebrill  i gael gwybod mwy am y gronfa a sut i gyflwyno eich cais ewch draw i

http://www.creativeskillset.org/uk/cymru/digital_economy/article_9194_2.asp

Leave a Reply