Archive for “Ebrill, 2014”

brecwast busnesnews

Brecwast Busnes a Lansiad Gwefan C6!

Bore dydd Iau’r 10fed o Ebrill agorwyd Canolfan y Diwydiannau Creadigol a BBC Cymru Wales eu drysau ar gyfer Brecwast Busnes a lansiad gwefan Rhwydwaith C6.

Er gwaethaf y cychwyn cynnar ddaeth nifer fawr iawn ohonoch chi draw i Ganolfan y Diwydiannau Creadigol, Prifysgol Glyndŵr  i gael gwybod mwy am yr adnoddau sydd ar gael yn y Ganolfan £5m, sydd hefyd yn gartref i BBC Cymru Wales yn Wrecsam.

Continue Reading…