Archive for “Mai, 2014”

Dyfodol Digidol Disglair

MAE stiwdio cyfryngau digidol wedi agor i unigolion sydd â diddordeb mewn datblygu gyrfa yn y cyfryngau digidol.

Mae Stiwdio Frân Wen ym Mhorthaethwy yn gwahodd unigolion di-waith rhwng 16 – 18 mlwydd oed i gofrestru am y cwrs proffesiynol 12-wythnos mewndylunio i’r rhyngrwyd, graffeg symudol, golygu fideo a dylunio graffeg.

Continue Reading…