Archive for “Rhagfyr, 2015”

Ymateb y Cadeirydd i’r Datganiad Hydref ac Adolygiad Gwariant diweddar

Yn dilyn Datganiad yr Hydref ac Adolygiad Gwariant y Canghellor George Osborne yn ddiweddar, bydd S4C yn gweld lleihad unwaith eto yn y gyllideb gan Lywodraeth San Steffan o £6.7m i £5m erbyn 2019, teimlaf fel Cadeirydd Rhwydwaith C6 bod y toriad yn sicr o danseilio potensial y diwydiannau creadigol i greu swyddi yng ngogledd Cymru.  Mae arweiniad gan S4C mor allweddol i sicrhau twf mewn sector sydd a chymaint i’w gynnig yn economaidd ac yn ddiwylliannol i’n cymunedau.  Mae hefyd yn ergyd galed all niweidio dyfodol twf yr iaith Gymraeg. Continue Reading…