brecwast busnesnews

Bore dydd Iau’r 10fed o Ebrill agorwyd Canolfan y Diwydiannau Creadigol a BBC Cymru Wales eu drysau ar gyfer Brecwast Busnes a lansiad gwefan Rhwydwaith C6.

Er gwaethaf y cychwyn cynnar ddaeth nifer fawr iawn ohonoch chi draw i Ganolfan y Diwydiannau Creadigol, Prifysgol Glyndŵr  i gael gwybod mwy am yr adnoddau sydd ar gael yn y Ganolfan £5m, sydd hefyd yn gartref i BBC Cymru Wales yn Wrecsam.

 

Roedd cyflwyniadau gan Mike Wright sydd yn gyfrifol am y Cyfryngau Creadigol a Thechnoleg ym Mhrifysgol Glyndŵr  a Bethan Williams Pennaeth y BBC yn y Gogledd yn ogystal â thaith o gwmpas yr adeilad ecogyfeillgar modern sy’n cynnwys stiwdios radio a theledu, gweithdai 3D, stiwdios dylunio, ystafelloedd TG, ystafelloedd hyfforddi Apple a chyfleusterau ôl-gynhyrchu sain a gweledol o’r radd flaenaf.

Un o uchafbwyntiau’r bore heb os nac oni bai oedd lansiad swyddogol wefan ddwyieithog C6.  Cwmni Galactig oedd yn gyfrifol am greu’r wefan a chafwyd cyflwyniad i’r wefan gan Cyfarwyddwr y cwmni Derick Murdoch a nodwyd pa mor bwysig oedd cael llwyfan fel hon ar gyfer y diwydiannu Creadigol yn y Gogledd.

Roedd hi’n fore llwyddiannus iawn, gyda lot fawr o rwydweithio a chysylltiadau newydd yn cael ei chreu rhwng y cwmnïau creadigol.

Lluniau o’r brecwast i weld fan hyn www.facebook.com/creadigolC6 

Leave a Reply