Mae cwmnïau allweddol yn y Diwydiannau Cyfryngau Creadigol yng Nghymru wedi dod

ynghyd â chorff sgiliau’r diwydiant Creative Skillset Cymru, i gydfuddsoddi dros £600,000 i

dyfu sgiliau a thalent o’r radd flaenaf i’r diwydiant gan sicrhau parhad arloesedd a swyddi.

Mae Creative Skillset Cymru wedi cadarnhau ei fod, mewn ymateb i anghenion sgiliau’r

diwydiant, wedi dyfarnu dros £300,000 drwy ei Gronfeydd Buddsoddi mewn Sgiliau, gydag

arian cyfatebol yn cael ei roi gan fusnesau ar draws Cymru yn y sectorau teledu, gemau,

animeiddio a chyfryngau digidol i wneud cyfanswm dros £600,000 miliwn o fuddsoddiad.

“’Rydym yn falch bod cwmnïau wedi manteisio ar Gronfeydd Buddsoddi mewn Sgiliau,

Creative Skillset i hybu eu busnesau,” meddai Gwawr Thomas, cyfarwyddwraig Creative

Skillset Cymru. “Mae’r gronfa wedi ei gwneud fyny o fuddsoddiad gan ddiwydiant ac

arian gan y Llywodraeth Brydeinig, a mae’n enghraifft wych o’r Diwydiannau Creadigol a

buddsoddiad cyhoeddus yn gweithio ar y cyd er twf parhaus y diwydiant drwy ddatblygu

sgiliau a thalent”.

 

http://creativeskillset.org/who_we_help/creative_businesses/skills_investment_funds

Leave a Reply