Mae cwmni dylunio gwefanau o Sir y Fflint wedi ei enwebu am wobr fawreddog yn Nghystadleuaeth byd eang Cylchgrawn Net 2014.

Mae Stuff &Nonsense, sydd wedi bod yn dylunio gwefanau o’i stiwdio bychain yn Gwaenysgor ers pymtheg mlynedd, ar rhestr fer y wobr ar gyfer Asiantaeth y Flwyddyn.  Mae’r cwmni  yn arbennigo mewn dylunio gwefanau ymatebol ac yn cael ei adnabod ar draws y byd am ei gwaith sydd hefyd yn cynnwys gwaith ysgrifenedig a dysgu.

Mae’r  seromoni wobrwyo  yn un o brif ddigwyddiadau y diwydiant dylunio wefanau a mi fydd yr enillwyr yn cael ei cyhoeddi  yn Llundain ar y 9fed o Fai. Pob Lwc Stuff&Nonsense!

Leave a Reply