Gogledd Creadigol yn ymestyn ar draws Ewrop

Cysylltu. Connecting. Verbinden. Ceangal.

Digwyddiad Gogledd Creadigol 13 Gorffennaf 2021

Ar 13eg Gorffennaf 2021 cynhaliodd Gogledd Creadigol Y Rowndiau Terfynol 2021 – digwyddiad a ddyluniwyd i ddod â’r sector digidol-greadigol yn Ewrop ynghyd. Yn yr oes lle mae gennym fwy o gysylltiad nag erioed, profodd y digwyddiad ar-lein hwn nid ond hawdd yw cysylltu ar draws y ddaearyddiaeth, mae’n hefyd yn amhrisiadwy.

Yn ymuno â ni roedd deuddeg siaradwr o bedair gwlad, gan gynnwys clystyrau a rhwydweithiau, busnesau, ac addysg uwch. Er gwaethaf pellter daearyddol ac ieithoedd lluosog, roedd y cyffredinrwydd rhwng y tîm creadigol hwn yn glir:

  1. mae yna gyfoeth o dalent Gogledd Creadigol yn allweddol
  2. Mae rhaid paratoi’r genhedlaeth nesaf gyda sgiliau sy’n canolbwyntio ar y dyfodol
  3. Parhau i feithrin cysylltiadau rhyngwladol a dysgu oddi wrth ein gilydd

Mae Cymru allan o’r UE, ond nid yw’r awydd i weithio gyda thalent Cymru wedi lleihau a dangosodd y digwyddiad hwn fod Ewrop Greadigol yn ffynnu. Tanlinellodd y digwyddiad hwn y gwaith gwych yn y sector yn deillio o Gymru, Iwerddon, Brwsel a’r Almaen.

Dywedodd Cadeirydd Gogledd Creadigol, Garffild Lloyd Lewis:

“Un o amcanion rhwydwaith Gogledd Creadigol ydi hybu a hyrwyddo cydweithio o fewn y sector greadigol-digidol, nid yn unig ar draws y rhanbarth, ond ar draws ffiniau daearyddol a rhithiol hefyd lle mae clystyrau creadigol eraill yn gweithredu.

“Dwi’n croesawu’n fawr y cyfle yma i ddod â rhai o’r partneriaid yma at ei gilydd yn rhithiol i drafod syniadau a rhannu profiadau gyda’r nod o gydweithio a chryfhau cysylltiadau rhyngwladol i’r dyfodol er budd cwmniau a sefydliadau creadigol y rhanbarth.”

Ychwanegodd Marc Shanker o Lywodraeth Cymru:

“Mae mor galonogol gweld cymaint o ddiddordeb a chefnogaeth gan ein ffrindiau agos yn rhanbarthau’r Almaen, Berlin-Brandenburg, Baden-Württemberg a Gogledd Rhine-Westphalia sy’n ymuno â ni ar gyfer y cyfnewid gwych hwn.

“Mae cymaint o arloesi yn digwydd yn y sector hwn, sy’n ffynnu trwy rannu gwybodaeth, adeiladu rhwydweithiau a chydweithrediad agos. Dyna sy’n gwneud y digwyddiad hwn mor wefreiddiol ac mae ein Tîm Llywodraeth Cymru yn yr Almaen yn edrych ymlaen at y deialogau rhwng y clystyrau a’r rhanbarthau.”

Gallwch wylio recordiad y digwyddiad yma

Bydd y digwyddiad Creadigol Gogledd Cymru nesaf yn cael ei gynnal ym mis Medi 2021. Am newyddion, ymunwch â’n rhestr bostio.