Ydych chi’n gweithio o fewn y Diwydiannau Creadigol yng ngogledd Cymru? Buasem wrth ein boddau’n clywed genncyh!  A fyddai modd i chi gwblhau ein holiadur, gan ddarparu ciplun cyfredol o’r diwydiant ar draws y rhanbarth?  Bydd y data yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ystadegau cyffredinol a ddefnyddir i adrodd am y Diwydiannau Creadigol o fewn y rhanbarth ac i gynllunio gweithgareddau a blaenoriaethau Rhwydwaith C6 dros y flwyddyn nesaf.  Diolch i chi am eich cymorth!

Leave a Reply