Media Village

Mae menter cymdeithasol newydd yn cael ei lansio ym Mae Colwyn eleni!  Nod Media Village@ The Laundry Studios yw  darparu’r stiwdio deledu a ffilm gyntaf sy’n cael ei  redeg yn fasnachol yn Sir Conwy.   Bydd y fenter hefyd yn cynnig amrywiaeth o weithdai addysgol a hyfforddiant gan bobl profiadol yn ei maes.

Yn ogystal, bydd Media Village@ TLS yn darparu amgylchedd proffesiynol sy’n cynnig profiad gwaith ‘ byd go iawn’ a chefnogi cyfleoedd cyflogaeth i bobl ifanc lleol sydd yn edrych i bontio o addysg bellach i mewn i’r diwydiannau creadigol . Agwedd allweddol arall y fenter newydd hon yw datblygu amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth ar gyfer y gymuned leol .

Gan ddefnyddio cysylltiadau yn y diwydiant,  bydd Media Village@TLS  yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth a adnoddau a fydd yn cefnogi darlledu a chyfryngau digidol rhanbarthol- sy’n golygu ni fydd rhaid i bobl ifanc fentro tu allan I Ogledd Cymru  I dderbyn hyfforddiant a phrofiad gwaith  yn y diwydiannau creadigol.

Am fwy o wybodaeth am y fenter cysylltwch â Alison Carter – a.carter@diversearts.co.uk

Leave a Reply