Newyddion

Y Diweddara o'r Diwydiant....

Holiadur Diwydiannau Creadigol Gogledd Cymru

Ydych chi’n gweithio o fewn y Diwydiannau Creadigol yng ngogledd Cymru? Buasem wrth ein boddau’n clywed genncyh!  A fyddai modd i chi gwblhau ein holiadur, gan ddarparu ciplun cyfredol o’r diwydiant ar draws y rhanbarth?  Bydd y data yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ystadegau cyffredinol a ddefnyddir i adrodd am y Diwydiannau Creadigol o fewn y rhanbarth ac i gynllunio gweithgareddau a blaenoriaethau Rhwydwaith C6 dros y flwyddyn nesaf.  Diolch i chi am eich cymorth!

Ymateb y Cadeirydd i’r Datganiad Hydref ac Adolygiad Gwariant diweddar

Yn dilyn Datganiad yr Hydref ac Adolygiad Gwariant y Canghellor George Osborne yn ddiweddar, bydd S4C yn gweld lleihad unwaith eto yn y gyllideb gan Lywodraeth San Steffan o £6.7m i £5m erbyn 2019, teimlaf fel Cadeirydd Rhwydwaith C6 bod y toriad yn sicr o danseilio potensial y diwydiannau creadigol i greu swyddi yng ngogledd Cymru.  Mae arweiniad gan S4C mor allweddol i sicrhau twf mewn sector sydd a chymaint i’w gynnig yn economaidd ac yn ddiwylliannol i’n cymunedau.  Mae hefyd yn ergyd galed all niweidio dyfodol twf yr iaith Gymraeg. Continue Reading…

Dyfodol Digidol Disglair

MAE stiwdio cyfryngau digidol wedi agor i unigolion sydd â diddordeb mewn datblygu gyrfa yn y cyfryngau digidol.

Mae Stiwdio Frân Wen ym Mhorthaethwy yn gwahodd unigolion di-waith rhwng 16 – 18 mlwydd oed i gofrestru am y cwrs proffesiynol 12-wythnos mewndylunio i’r rhyngrwyd, graffeg symudol, golygu fideo a dylunio graffeg.

Continue Reading…

brecwast busnesnews

Brecwast Busnes a Lansiad Gwefan C6!

Bore dydd Iau’r 10fed o Ebrill agorwyd Canolfan y Diwydiannau Creadigol a BBC Cymru Wales eu drysau ar gyfer Brecwast Busnes a lansiad gwefan Rhwydwaith C6.

Er gwaethaf y cychwyn cynnar ddaeth nifer fawr iawn ohonoch chi draw i Ganolfan y Diwydiannau Creadigol, Prifysgol Glyndŵr  i gael gwybod mwy am yr adnoddau sydd ar gael yn y Ganolfan £5m, sydd hefyd yn gartref i BBC Cymru Wales yn Wrecsam.

Continue Reading…

Media Village

Media Village, Bae Colwyn

Mae menter cymdeithasol newydd yn cael ei lansio ym Mae Colwyn eleni!  Nod Media Village@ The Laundry Studios yw  darparu’r stiwdio deledu a ffilm gyntaf sy’n cael ei  redeg yn fasnachol yn Sir Conwy.   Bydd y fenter hefyd yn cynnig amrywiaeth o weithdai addysgol a hyfforddiant gan bobl profiadol yn ei maes.

Continue Reading…

Croeso i Wefan a Fforwm C6!

Ar ôl misoedd o drefnu ‘da ni’n falch iawn o gyhoeddi  lansiad ein gwefan!

Yma cewch y newyddion diweddara’ o’r diwydiant , gwybodaeth am ffynonellau cyllid, cyrsiau a chyfleoedd o fewn y diwydiant Creadigol Digidol.  Safle sy’n galluogi’r diwydiant i rannu ei prosiectau diweddara’, ffynnon wybodaeth a chefnogaeth ar gyfer yr holl sy’n digwydd yn y diwydiant creadigol digidol yn Gogledd Cymru a thu hwnt.

Continue Reading…