Geiriau Gwyllt

Pixel Knights

Mae Pixel Knights yn arbenigo mewn ysgrifennu gemau symudol ar gyfer y farchnad Gymreig.  Mae ei gêm diweddara Geiriau Gwyllt wedi ei ysgrifennu yn gyfan gwbwl yn yr Iaith Gymraeg.

Mae Pixel Knights hefyd yn dysgu plant sut i godio fel rhan o gynllun Cyngor Gwynedd ac maent yn defnyddio’r union dechnoleg i ddysgu plant sut i godio (Gamessalad) yn ei apiau ei hunain, hynny  i ddangos bod y dechnoleg mae’r plant yn ei ddefnyddio ac yr hyn mae’r plant yn ei  ddysgu,  yn addas ar gyfer creu gemau masnachol.

Ar gael i lawrlwytho ar IOS ac Andorid.  Mae Geiriau Gwyllt yn gêm llunio geiriau sydd yn addas ar gyfer pob oed.  Gyda miloedd o eiriau yn eiriadur y gêm, y nod ydi creu’r nifer fwyaf o eiriau o fewn yr amser.  Gêm sydd yn apelio at y teulu gyfan

Geiriau Gwyllt Screen Shot

Ynglŷn â Pixel Knights

Wedi eu sefydlu yn Pwllheli, mae Pixel Knight yn arbenigo mewn creu gemau ar gyfer dyfeisiadau symudol.  Yn ddiweddar maent hefyd wedi bod yn gweithio fel rhan o’r symudiad Coder Dojo a Code Club yn y Deyrnas Unedig.  Yn rhoi ei amser i ddysgu plant a phobl ifanc sut i godio a rhaglennu.

 

 

 

Ymweld a'r wefan
Pixel Knights Logo