Great Strait Raft Run

Engan Creadigol

Daw’r enghreifftiau yma o waith o brosiect graffeg/darlunio Engan Creadigol i hyrwyddo y Great Strait Raft Run, digwyddiad elusennol blynyddol i godi arian i achosion da. Y brîff o’r cychwyn oedd codi proffil, esblygu’r ddelwedd ac felly ehangu ymwybyddiaeth cyffredinol am y digwyddiad ac ysgogi mwy a mwy i gymryd rhan ac o ganlyniad godi mwy o arian. Gan ddefnyddio nifer o gyfryngau – posteri, cardiau post, baneri, y we, Facebook, taflenni, rhaglen a hyd yn oed cut-outs mawr 3D mae’r ‘brand’ wedi esblygu ac i’w weld mewn gwahanol ffurfiau ar gyfer gwahanol achlysuron drwy’r flwyddyn. Er mwyn cadw’r ddelwedd yn ffres a pherthnasol o un flwyddyn i’r llall ac o un digwyddiad i’r llall mae’n newid o ran edrychiad, techneg darlunio a steil graffigol. Prosiect sy’n adlewyrchu ystod eang o rinweddau a sgiliau Engan Creadigol.

engan_logo

Engan Creadigol

Cwmni graffeg, darlunio a brandio gyda 25+mlynedd o brofiad wedi ei leoli ym Mhorthaethwy, Ynys Môn, cyflenwyr atebion gweledol.

Cysylltu  Engan Creadigol