Maethu Anturiaethau

Galactig

fostering_v2

Ap a gwefan dwyieithog i deuluoedd ydy Maethu Anturiaethau.

Dyluniwyd ac adeiladwyd yr ap ar gyfer y Rhwydwaith Maethu, ac mae’n cynnig syniadau a gweithgareddau rhad ac am ddim a phris rhesymol i ddiddanu plant yn ystod gwyliau ysgol ac ar benwythnosau.

Lawrlwythwch yr ap neu ymwelwch â’r wefan i gael:

  • 140 o leoliadau ledled Cymru i deuluoedd ymweld â nhw.
  • Gweithgareddau i ddiddanu plant mewn parciau, coedwigoedd ac ar draethau.
  • Canllaw picnic gyda ryseitiau a gemau.
  • Tasg ysbïo yng Ngwlyptiroedd Casnewydd.
  • Helfa drysor ym Mharc Gwledig Margam.
  • Helfa drysor yng Ngyrfa Goedwig Cwm-carn.
  • Tasg ysbïo ym Mharc Gwledig Cosmeston.
  • “Pwy sy’n euog?” yn Southerndown.
  • Helfa Drysor ym Mharc Gwledig Bryngarw.

Lawrlwythwch yr ap o’r Appstore neu Google Play.

Ar gael o'r Appstore
Ar gael ar Android
Gwefan Anturiaethau Maethu

Ynglŷn â Galactig

Cwmni digidol creadigol dwyieithog yn Rhostryfan ger Caernarfon ydy Galactig sy’n arbenigo mewn cyngor creadigol, apiau ffonau symudol, dylunio i’r we, profiad defnyddwyr, dylunio rhyngwyneb defnyddwyr, eDdysgu, brandio a graffeg symudol.

Y defnyddwyr sy’n graidd i bopeth mae’r cwmni’n ei gynhyrchu o apiau i ddysgu’n rhyngweithiol.

Mae Galactig wedi cynhyrchu nifer o brosiectau rhyngweithiol mawr ac yn gweithio gyda rhai o brif gyhoeddwyr adnoddau dysgu.

galactig-logo-trans-full