Ochr 1

Antena

Ochr 1 yw prif rhaglen gerddoriaeth S4C sy’n rhoi llwyfan i dalent newydd Cymru. Mae’n cynnwys sesiynnau byw a recordwyd yn stiwdio Antena, sesiynnau o amrywiaeth o leoliadau led-led Prydain ac eitemau difyr o ddigwyddiadau cerddorol Cymru. Mae’r gyfres hefyd yn falch o gyd-weithio gyda cyfarwyddwyr ifanc wrth gynhyrchu wyth fidio cerddorol ar gyfer y gyfres diweddaraf, fydd yn cael ei ddarlledu yn gyntaf ar wefan Clic ar y 6ed o Ebrill, yna ar S4C ar nos Fercher y 9fed o Ebrill.

Antena

Cwmni cynhyrchu sy’n creu rhaglenni teledu, fideos corfforaethol a deunydd ar wahanol blatfformau o safon uchel. Ar hyn o bryd yn creu cyfresi ieuenctid a dogfennau amrywiol .

Hefyd yn gwmni adnoddau gyda camerau, offer sain, adnoddau golygu a dybio ar gael i’w llogi. Mae ganddynt brofiad helaeth yn y cyfryngau.

2 stiwdio ar gael i’w llogi :

STIWDIO 1: 325 medr sgwar ag uchder o 5 metr. Rig goleuo pwrpasol yn y to. Wedi’i gysylltu efo galeri ar gyfer cyfarwyddo’r lluniau o’r stiwdio. Yn addas ar gyfer recordio rhaglenni teledu a sioeau.

Nifer fawr o gynyrchiadau wedi cael eu recordio yma gan gynnwys Sioe Nadolig Aled Jones ac yn ddiweddar y gyfres bresennol o OCHR 1.

STIWDIO 2 : 1485 tr sgwar. Mae ganddo ‘infinity cyc’. + ardal pwrpasol ar gyfer CHROMAKEY. Yn addas ar gyfer tynnu lluniau llonydd a chynhyrchiadau bychan.

Cysylltu â Antena
antena_logo