Prosiect Stigma

TAPE

tape_stigma

Mae ethos a neges craidd TAPE yn cael ei osod yn ei gwaith sydd yn  cael ei greu yn y gymuned, ar gyfer y gymuned. Cafodd y poster trosedd casineb ei ysbrydoli o brosiect o’r enw Stigma at TAPE, sef prosiect i greu ffilm a oedd yn edrych ar ffyrdd o godi ymwybyddiaeth a lleihau stigma ar gyfer pobl ag anabledd dysgu. Mae ‘r prosiect bellach wedi ehangu gyda Heddlu Gogledd Cymru yn cyd-weithio â TAPE a Wired i lansio ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o droseddau casineb anabledd. Mae’r posteri hyn nawr i’w weld ar fysiau Arriva!

Dywedodd Steve Swindon o TAPE: “Mae datblygiad y poster troseddau casineb wedi deillio’n uniongyrchol o waith y tîm cynhyrchu Stigma a’u hawydd i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl eraill. Maent wedi gweithio gyda phroffesiynoldeb cyson a ffocws go iawn, gan ddefnyddio eu profiadau eu hunain fel sail i’r gwaith a sicrhau bod y neges allweddol yn glîr.”

 

Darllenwch yr erthygl yn llawn Fideo

TAPE

Elusen celfyddau cymunedol yw TAPE sy’n darparu cyfleoedd creadigol eang i bawb.  Mae gweithdai a phrosiectau TAPE yn cael eu cynnal mewn awyrgylch diogel, cynhwysol a chefnogol gyda’r grêd bod creadigrwydd yn creu llês ar gyfer unigolion a chymunedau.

CYSYLLTU Â TAPE
tape_logo