Taith The Laundry Studios

The Laundry Studios

Yn ddiweddar cynhyrchwyd ffilm fer gan griw o bobl ifanc sydd yn cael ei mentora gan The Laundry Studios.  Mae’r ffilm yn dangos sut mae The Laundry Studios yn annog pobl ifanc i gynhyrchu cynnwys ei hunain.  Mae’r criw sydd i gyd yn 24 oed neu’n llai yn hyfforddi mewn gwahanol feysydd o gynhyrchu.  Mae’r trac sain ar gyfer y ffilm wedi ei pherfformio  gan fand ifanc lleol ac wedi ei recordio yn defnyddio adnoddau recordio The Laundry Studios.

The Laundry Studios

Safle aml cyfryngol sy’n cynnig gweithdai amrywiol a gyda stiwdios proffesiynol sy’n addas ar gyfer teledu, ffilm, a ffotograffiaeth ydi The Laundry Studios. Wedi ei lleoli ym Mae Colwyn mae hefyd stiwdios ymarfer cerdd, perfformiad a chynyrchiadau ar gael i’w llogi.

 

Cysylltu â The Laundry Studios
laundry-studios-logo