Welsh Gourmet Butchers

Brainstorm

Ar ôl addasu ei ffatri i ganiatáu archebion ar-lein, cysylltodd Welsh Gourmet Butchers gyda Brainstorm i adeiladu eu siop manwerthu ar-lein, yn ogystal a hyrwyddo a optimeiddio ei canlyniadau chwilio.  Yn dilyn llwyddiant y gwaith fe gafodd Brainstorm y cynnig i ail-greu brand Welsh Gourmet Butchers, ei holl waith dylunio ac argraffu a chynnal a optimeiddio cynllun chwilio ar gyfer eu gwefan newydd. Mae’r canlyniadau a’r adborth wedi bod yn wych, ac mae’r wefan yn parhau i dyfu.

Ynglŷn â Brainstorm

Mae cwmni Brainstorm yn disgrifio ei hunain fel criw o gîcs y we sydd wrth eu bodd yn ysgrifennu cod.  Ni fyddant yn eich drysu â’r wyddoniaeth tu ôl i hyn (oni bai eich bod wir eisiau iddyn nhw, ond gofalwch gall gymryd ychydig o oriau allan o’ch diwrnod iddynt i wneud hynny!). Maent yn ymfalchïo ar eu hyblygrwydd a’r gallu i adeiladu unrhyw beth y gellir ei arddangos mewn porwr neu ar sgrin symudol.

Maent yn gwmni sy’n cael ei ysgogi gan ganlyniadau, busnes sy’n meddwl yn greadigol gydag angerdd am bopeth y maent yn ei wneud, yn ddigon mawr i ddarparu’r canlyniadau a’r dechnoleg sydd ei angen arnoch, ond eto yn ddigon bach i gadw’r cysylltiad dynol a pharhau i fod yn hyblyg.

 

 

GWEFAN BRAINSTORM
Logo Brainstorm