Yn dilyn Datganiad yr Hydref ac Adolygiad Gwariant y Canghellor George Osborne yn ddiweddar, bydd S4C yn gweld lleihad unwaith eto yn y gyllideb gan Lywodraeth San Steffan o £6.7m i £5m erbyn 2019, teimlaf fel Cadeirydd Rhwydwaith C6 bod y toriad yn sicr o danseilio potensial y diwydiannau creadigol i greu swyddi yng ngogledd Cymru.  Mae arweiniad gan S4C mor allweddol i sicrhau twf mewn sector sydd a chymaint i’w gynnig yn economaidd ac yn ddiwylliannol i’n cymunedau.  Mae hefyd yn ergyd galed all niweidio dyfodol twf yr iaith Gymraeg.

Mae’n annhebygol y gwelwn unrhyw newid i’r penderfyniad o du San Steffan.  Mae’n holl bwysig felly bod Llywodraeth Cymru yn cynllunio i fuddsoddi a chydweithio gyda S4C a chyrff allweddol eraill megis y BBC i sicrhau twf y diwydiannau creadigol a’r hyfforddiant angenrheidiol, a datblygu strategaeth aml-lwyfan i sicrhau defnydd eangach o’r iaith Gymraeg.   Wedi’r cyfan mae’r diwydiannau creadigol wedi eu blaenoriaethu gan y Llywodraeth fel maes twf a buddsoddiad

Mae C6 yn ymwybodol o sut gall y diwydiannau creadigol wedd newid economi gogledd Cymru a chreu cymunedau cryfach a chynaliadwy gan warchod buddiannau’r iaith.  Ond mae angen gweithredu positif a buan gan Lywodraeth Cymru i atal unrhyw ddirywiad a bygythiad gall ddod yn sgil y toriadau ansensitif yma gan Lywodraeth San Steffan.

Mae Rhwydwaith C6 wedi’i ffurfio gan nifer o gynrychiolwyr sy’n gweithio o fewn y diwydiannau creadigol â’r nod o gydweithio a sicrhau fod gan ogledd Cymru gynrychiolaeth a llais creadigol cryf.

Gareth Jones
Cadeirydd C6

Leave a Reply