Trwyddedu Hawlfraint a TGCh

21.4.21

3:30-4:00

Trwyddedu Hawlfraint a TGCh

Cyflwyniad ar y cyd gan y peiriannydd systemau, Carwyn Edwards, o Rwydwaith Tech Gogledd Cymru ac eiddo deallusol a thechnoleg, Jane Lambert.

Mae hawlfraint yn gwahardd atgynhyrchu gwaith hawlfraint am oes yr awdur ynghyd รข 70 mlynedd ond mae eithriadau, cynlluniau trwyddedu a meysydd gwaith eraill. Dau o’r rhai mwyaf adnabyddus yw Creative Commons a thrwyddedu Llywodraeth Agored,

Bydd Carwyn yn siarad am rai o’r materion technegol tra bydd Jane yn trafod rhai atebion posib.