All posts in “Newyddion”

Holiadur Diwydiannau Creadigol Gogledd Cymru

Ydych chi’n gweithio o fewn y Diwydiannau Creadigol yng ngogledd Cymru? Buasem wrth ein boddau’n clywed genncyh!  A fyddai modd i chi gwblhau ein holiadur, gan ddarparu ciplun cyfredol o’r diwydiant ar draws y rhanbarth?  Bydd y data yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ystadegau cyffredinol a ddefnyddir i adrodd am y Diwydiannau Creadigol o fewn y rhanbarth ac i gynllunio gweithgareddau a blaenoriaethau Rhwydwaith C6 dros y flwyddyn nesaf.  Diolch i chi am eich cymorth!

Ymateb y Cadeirydd i’r Datganiad Hydref ac Adolygiad Gwariant diweddar

Yn dilyn Datganiad yr Hydref ac Adolygiad Gwariant y Canghellor George Osborne yn ddiweddar, bydd S4C yn gweld lleihad unwaith eto yn y gyllideb gan Lywodraeth San Steffan o £6.7m i £5m erbyn 2019, teimlaf fel Cadeirydd Rhwydwaith C6 bod y toriad yn sicr o danseilio potensial y diwydiannau creadigol i greu swyddi yng ngogledd Cymru.  Mae arweiniad gan S4C mor allweddol i sicrhau twf mewn sector sydd a chymaint i’w gynnig yn economaidd ac yn ddiwylliannol i’n cymunedau.  Mae hefyd yn ergyd galed all niweidio dyfodol twf yr iaith Gymraeg. Continue Reading…

brecwast busnesnews

Brecwast Busnes a Lansiad Gwefan C6!

Bore dydd Iau’r 10fed o Ebrill agorwyd Canolfan y Diwydiannau Creadigol a BBC Cymru Wales eu drysau ar gyfer Brecwast Busnes a lansiad gwefan Rhwydwaith C6.

Er gwaethaf y cychwyn cynnar ddaeth nifer fawr iawn ohonoch chi draw i Ganolfan y Diwydiannau Creadigol, Prifysgol Glyndŵr  i gael gwybod mwy am yr adnoddau sydd ar gael yn y Ganolfan £5m, sydd hefyd yn gartref i BBC Cymru Wales yn Wrecsam.

Continue Reading…

Media Village

Media Village, Bae Colwyn

Mae menter cymdeithasol newydd yn cael ei lansio ym Mae Colwyn eleni!  Nod Media Village@ The Laundry Studios yw  darparu’r stiwdio deledu a ffilm gyntaf sy’n cael ei  redeg yn fasnachol yn Sir Conwy.   Bydd y fenter hefyd yn cynnig amrywiaeth o weithdai addysgol a hyfforddiant gan bobl profiadol yn ei maes.

Continue Reading…

Croeso i Wefan a Fforwm C6!

Ar ôl misoedd o drefnu ‘da ni’n falch iawn o gyhoeddi  lansiad ein gwefan!

Yma cewch y newyddion diweddara’ o’r diwydiant , gwybodaeth am ffynonellau cyllid, cyrsiau a chyfleoedd o fewn y diwydiant Creadigol Digidol.  Safle sy’n galluogi’r diwydiant i rannu ei prosiectau diweddara’, ffynnon wybodaeth a chefnogaeth ar gyfer yr holl sy’n digwydd yn y diwydiant creadigol digidol yn Gogledd Cymru a thu hwnt.

Continue Reading…