Mae C6...

… yn rhwydwaith i’r diwydiannau creadigol digidol yng Ngogledd Cymru. Da ni’n  creu cysylltiadau rhwng y cwmnïau creadigol digidol er mwyn gallu sicrhau dyfodol llewyrchus i’r diwydiant yn y Gogledd.

Pwy ydyn ni

Arweinir C6 gan grŵp llywio. Mae’r aelodau’n rheolwyr a gweithwyr o fusnesau a sefydliadau blaenllaw yn y diwydiant creadigol digidol yng Ngogledd Cymru .

Amcanion

Cydweithio i gefnogi a datblygu’r cyfryngau creadigol yng Ngogledd Cymru a chryfhau cyfraniad y diwydiant i unigolion, cymunedau ac economi’r ardal.

Cefnogi Creadigrwydd, Sgiliau a Thalent

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o’r Diwydiant Creadigol
Newyddion

Fforwm

Lle i drafod a rhannu gwybodaeth â phobl greadigol eraill
Fforwm

Cysylltwch

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am C6 cysylltwch â ni!
Cysylltu