10800

o swyddi ar draws y gogledd

711

o enillion cyfartalog wythnosol

1100

o fentrau yn y gogledd

LLAIS I'R DIWYDIANNAU CREADIGOL-DIGIDOL

Gogledd Cymru – lleoliad i dirwedd a golygfeydd mwyaf eiconig y byd, cadarnle diwylliant a iaith Cymru ac ers canrifoedd yn ysbrydoliaeth i bobl greadigol. Heddiw, mae’r diwylliant creadigol yn parhau ac yn cael ei adlewyrchu yn y cwmnïau niferus sydd wedi eu lleoli yn y rhanbarth ac yn yr arbenigedd sy’n bodoli mewn nifer o sectorau creadigol.

Mae’r diwydiannau creadigol yn un o’r sectorau sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru

Gyda’i gilydd mae’r diwydiannau creadigol-digidol yn cyfrannu’n sylweddol at economi’r gogledd, yn sylfaen i’n diwylliant a’n cymunedau ac yn parhau i roi gogledd Cymru ar y map rhyngwladol.

RHWYDWAITH Y DYFODOL

Prif amcanion

1

Llais cryf i gynrychioli diwydiannau creadigol-digidol gogledd Cymru

2

Fforwm lobïo i lunwyr polisïau

3

Hyrwyddo cydweithio ymysg sectorau lleol ac yn rhanbarthol

4

Rhannu ymarfer da a chydweithio ar weithgareddau a phrosiectau

5

Adnabod anghenion hyfforddi a sgiliau’r diwydiant dros ogledd Cymru

Rolau

1

Magu a chynnal rhwydwaith gryf a rhagweithiol

2

Sicrhau rhwydwaith sydd yn denu parch a chydnabyddiaeth

3

Datblygu rhwydwaith y dyfodol

4

Annog rhwydwaith sydd â llais cryf

Blaenoriaethau
Gogledd
Creadigol

Mae Gogledd Creadigol yn galw ar lunwyr polisi, unigolion dylanwadol a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau i weithio gyda un llais i’r diwydiannau creadigol-digidol i:

Gryfhau a hyrwyddo potensial y sector creadigol-digidol yng ngogledd Cymru;

Datblygu a manteisio ar botensial y coridor creadigol o Ddulyn, trwy ogledd Cymru ac i ranbarth Pwerdy’r Gogledd;

Gweithio â phartneriaid i sicrhau buddsoddiad a chyfleoedd datblygu i ymateb i anghenion y diwydiannau creadigol-digidol ar draws y rhanbarth ac i sicrhau cydbwysedd buddsoddi ar draws Cymru;

Cydweithio â darparwyr addysg i sicrhau bod y sector creadigol-digidol yn addas ar gyfer y dyfodol ac yn ymateb i anghenion a datblygiadau sectorol;

Hyrwyddo cynnig creadigol-digidol gogledd Cymru fel lleoliad delfrydol i fod yn rhan o glwstwr ffyniannus, i ddatblygu busnes ac i fuddsoddi.

YMUNWCH Â'N SGWRS

NEWYDDION

NewyddionUncategorized @cy
19/07/2021

Gogledd Creadigol yn ymestyn ar draws Ewrop

Cysylltu. Connecting. Verbinden. Ceangal. Digwyddiad Gogledd Creadigol 13 Gorffennaf 2021Ar 13eg Gorffennaf 2021 cynhaliodd Gogledd Creadigol Y Rowndiau Terfynol 2021 - digwyddiad a ddyluniwyd i ddod â'r sector digidol-greadigol yn…
Newyddion
28/04/2021

Gogledd Creadigol ar y Lefel Nesaf!

Llwyddiant ein tri digwyddiad 21 Ebrill 2021Mae'r sector gemau a gemau rhyngweithiol yn un sydd wedi ffynnu yn ystod y pandemig, gyda chynnydd o 40% mewn gwerthiannau yn y DU.…
DigwyddiadauNewyddion
01/04/2021

Trwyddedu Hawlfraint a TGCh

Trwyddedu Hawlfraint a TGCh 21.4.21 3:30-4:00Trwyddedu Hawlfraint a TGCh Cyflwyniad ar y cyd gan y peiriannydd systemau, Carwyn Edwards, o Rwydwaith Tech Gogledd Cymru ac eiddo deallusol a thechnoleg, Jane…