10800

o swyddi ar draws y gogledd

711

o enillion cyfartalog wythnosol

1100

o fentrau yn y gogledd

LLAIS I'R DIWYDIANNAU CREADIGOL-DIGIDOL

Gogledd Cymru – lleoliad i dirwedd a golygfeydd mwyaf eiconig y byd, cadarnle diwylliant a iaith Cymru ac ers canrifoedd yn ysbrydoliaeth i bobl greadigol. Heddiw, mae’r diwylliant creadigol yn parhau ac yn cael ei adlewyrchu yn y cwmnïau niferus sydd wedi eu lleoli yn y rhanbarth ac yn yr arbenigedd sy’n bodoli mewn nifer o sectorau creadigol.

Mae’r diwydiannau creadigol yn un o’r sectorau sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru

Gyda’i gilydd mae’r diwydiannau creadigol-digidol yn cyfrannu’n sylweddol at economi’r gogledd, yn sylfaen i’n diwylliant a’n cymunedau ac yn parhau i roi gogledd Cymru ar y map rhyngwladol.

RHWYDWAITH Y DYFODOL

Prif amcanion

1

Llais cryf i gynrychioli diwydiannau creadigol-digidol gogledd Cymru

2

Fforwm lobïo i lunwyr polisïau

3

Hyrwyddo cydweithio ymysg sectorau lleol ac yn rhanbarthol

4

Rhannu ymarfer da a chydweithio ar weithgareddau a phrosiectau

5

Adnabod anghenion hyfforddi a sgiliau’r diwydiant dros ogledd Cymru

Rolau

1

Magu a chynnal rhwydwaith gryf a rhagweithiol

2

Sicrhau rhwydwaith sydd yn denu parch a chydnabyddiaeth

3

Datblygu rhwydwaith y dyfodol

4

Annog rhwydwaith sydd â llais cryf

Blaenoriaethau
Gogledd
Creadigol

Mae Gogledd Creadigol yn galw ar lunwyr polisi, unigolion dylanwadol a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau i weithio gyda un llais i’r diwydiannau creadigol-digidol i:

Gryfhau a hyrwyddo potensial y sector creadigol-digidol yng ngogledd Cymru;

Datblygu a manteisio ar botensial y coridor creadigol o Ddulyn, trwy ogledd Cymru ac i ranbarth Pwerdy’r Gogledd;

Gweithio â phartneriaid i sicrhau buddsoddiad a chyfleoedd datblygu i ymateb i anghenion y diwydiannau creadigol-digidol ar draws y rhanbarth ac i sicrhau cydbwysedd buddsoddi ar draws Cymru;

Cydweithio â darparwyr addysg i sicrhau bod y sector creadigol-digidol yn addas ar gyfer y dyfodol ac yn ymateb i anghenion a datblygiadau sectorol;

Hyrwyddo cynnig creadigol-digidol gogledd Cymru fel lleoliad delfrydol i fod yn rhan o glwstwr ffyniannus, i ddatblygu busnes ac i fuddsoddi.

YMUNWCH Â'N SGWRS

NEWYDDION

Newyddion
27/02/2019

Mae Galactig wedi lansio’r ap realiti estynedig cyntaf yn y Gymraeg

Mae Galactig wedi lansio’r ap realiti estynedig cyntaf yn y Gymraeg Profwch dementia trwy realiti estynedig sy’n torri tir newydd ar Oculus Profiad o realiti estynedig (VR) – yn y…
Astudiaeth Achos
12/06/2018

Canolfan y Diwydiannau Creadigol Prifysgol Glyndŵr

Agorodd ganolfan £5m ar gyfer y Diwydiannau Creadigol yn 2011 ym Mhrifysgol Glyndŵr, sydd bellach wedi dod yn gartref i BBC Cymru Wales yn Wrecsam.  Mae hyn yn cryfhau presenoldeb…
Astudiaeth Achos
12/06/2018

On-set Facilities

Mae cwmni VFX On-set Facilities, sydd wedi’ leoli yn y DU wedi datblygu system nodedig ac o bosib unigryw sydd yn creu VFX byw sy’n weledol syfrdanol o gynyrchiadau sgrin-werdd.…