All posts in “Uncategorized @cy”

Dyfodol Digidol Disglair

MAE stiwdio cyfryngau digidol wedi agor i unigolion sydd â diddordeb mewn datblygu gyrfa yn y cyfryngau digidol.

Mae Stiwdio Frân Wen ym Mhorthaethwy yn gwahodd unigolion di-waith rhwng 16 – 18 mlwydd oed i gofrestru am y cwrs proffesiynol 12-wythnos mewndylunio i’r rhyngrwyd, graffeg symudol, golygu fideo a dylunio graffeg.

Continue Reading…

brecwast busnesnews

Brecwast Busnes a Lansiad Gwefan C6!

Bore dydd Iau’r 10fed o Ebrill agorwyd Canolfan y Diwydiannau Creadigol a BBC Cymru Wales eu drysau ar gyfer Brecwast Busnes a lansiad gwefan Rhwydwaith C6.

Er gwaethaf y cychwyn cynnar ddaeth nifer fawr iawn ohonoch chi draw i Ganolfan y Diwydiannau Creadigol, Prifysgol Glyndŵr  i gael gwybod mwy am yr adnoddau sydd ar gael yn y Ganolfan £5m, sydd hefyd yn gartref i BBC Cymru Wales yn Wrecsam.

Continue Reading…